783273-13-2: (α-Hydroxy-α-3-thienyl-2-thiopheneacetic Acid 9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl Ester)

Status: In-stock

Additional information on CAS 783273-13-2

Catalogue No. VE009095
CAS No. 783273-13-2
Molecular Formula C18H19NO4S2
Molecular Weight 377.47 g/mol
Parent drug Tiotropium
IUPAC Name (α-Hydroxy-α-3-thienyl-2-thiopheneacetic Acid 9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02, 4]non-7-yl Ester)
Synonyms N/A
References
Status In-stock

Request a quote

We Respond Within a Few Hours - Whether You're a New or Existing Client

Payment Made Simple: All major Credit/Debit cards accepted

Streamlined 3-Step Process from Quotes to Orders:

Product name:

783273-13-2: (α-Hydroxy-α-3-thienyl-2-thiopheneacetic Acid 9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl Ester)

"*" indicates required fields

Hidden
Products quotation
Name
Url
 
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.