875573-60-7: 7β-Acetyloxy-7α-[9-(dimethyl(tert-butylsilyloxy)nonyl]estr-4-en-3-one

Additional information on CAS 875573-60-7

Catalogue No.

VE008246

CAS No.

875573-60-7

Molecular Formula

C35H60O4Si

Molecular Weight

572.93 g/mol

Parent drug

Fulvestrant

IUPAC Name

(7α, 17β)-17-(Acetyloxy)-7-[9-[[(1, 1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]nonyl]estr-4-en-3-one

Synonyms

N/A

References

Status

In-stock

[rfq_list]

Login first to add product to RFQ List

Request a quote

875573-60-7: 7β-Acetyloxy-7α-[9-(dimethyl(tert-butylsilyloxy)nonyl]estr-4-en-3-one

875573-60-7: 7β-Acetyloxy-7α-[9-(dimethyl(tert-butylsilyloxy)nonyl]estr-4-en-3-one
Catalogue No.

VE008246

CAS No.

875573-60-7

Molecular Formula

C35H60O4Si

Molecular Weight

572.93 g/mol

Parent drug

Fulvestrant

IUPAC Name

(7α, 17β)-17-(Acetyloxy)-7-[9-[[(1, 1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]nonyl]estr-4-en-3-one

Synonyms

N/A

References

Status

In-stock

ListName

7β-Acetyloxy-7α-[9-(dimethyl(tert-butylsilyloxy)nonyl]estr-4-en-3-one

Exclusively Supplied by Veeprho

Exclusively Supplied by Veeprho

"*" indicates required fields

Hidden
Products quotation
Name
Url
 
Hidden