875573-60-7: 7β-Acetyloxy-7α-[9-(dimethyl(tert-butylsilyloxy)nonyl]estr-4-en-3-one

Status: In-stock

Additional information on CAS 875573-60-7

Catalogue No. VE008246
CAS No. 875573-60-7
Molecular Formula C35H60O4Si
Molecular Weight 572.93 g/mol
Parent drug Fulvestrant
IUPAC Name (7α, 17β)-17-(Acetyloxy)-7-[9-[[(1, 1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]nonyl]estr-4-en-3-one
Synonyms N/A
References
Status In-stock

Request a quote

We Respond Within a Few Hours - Whether You're a New or Existing Client

Payment Made Simple: All major Credit/Debit cards accepted

Streamlined 3-Step Process from Quotes to Orders:

Product name:

875573-60-7: 7β-Acetyloxy-7α-[9-(dimethyl(tert-butylsilyloxy)nonyl]estr-4-en-3-one

"*" indicates required fields

Hidden
Products quotation
Name
Url
 
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.