veeprho banner

Albendazole Impurities

StructureName of ImpurityCatalogue No.
100-01-6: 4-Nitroaniline4-NitroanilineVE006740View CAS 100-01-6
10605-21-7: Albendazole EP Impurity EAlbendazole EP Impurity EVL960005View CAS 10605-21-7
107966-05-2: HydroxyalbendazoleHydroxyalbendazoleVL960030View CAS 107966-05-2
108579-67-5: Albendazole EP Impurity LAlbendazole EP Impurity LVL960011View CAS 108579-67-5
156-62-7: Albendazole Impurity 6Albendazole Impurity 6VL960016View CAS 156-62-7
20367-38-8: Albendazole Impurity GAlbendazole Impurity GVL960014View CAS 20367-38-8
20559-55-1: Albendazole EP Impurity IAlbendazole EP Impurity IVL960012View CAS 20559-55-1
21729-98-6: MethylcyanocarbamateMethylcyanocarbamateVE006739View CAS 21729-98-6
420-04-2: Cyanamide ( free base )Cyanamide ( free base )VE006738View CAS 420-04-2