veeprho banner

Indapamide Impurities

StructureName of ImpurityCatalogue No.
1205-30-7: 4-Chloro-3-Sulfamoylbenzoic Acid4-Chloro-3-Sulfamoylbenzoic AcidVL3850088View CAS 1205-30-7
31529-46-1: Indapamide EP Impurity CIndapamide EP Impurity CVE006471View CAS 31529-46-1
63968-75-2: Indapamide Impurity BIndapamide Impurity BVL2610002View CAS 63968-75-2
85392-00-3: Indapamide EP Impurity C (Mesylate Salt)Indapamide EP Impurity C (Mesylate Salt)VE008056View CAS 85392-00-3
85440-79-5: Indapamide EP Impurity AIndapamide EP Impurity AVL2610001View CAS 85440-79-5