veeprho banner

Levosulpiride Impurities

StructureName of ImpurityCatalogue No.
2201038-36-8: Levosulpiride EP Impurity FLevosulpiride EP Impurity FVE007918View CAS 2201038-36-8
22795-99-9: Levosulpiride EP Impurity ALevosulpiride EP Impurity AVL580001View CAS 22795-99-9
Levosulpiride Inhouse Impurity HLevosulpiride Inhouse Impurity HVE007919View