Product

Ivermectin EP Impurity A (Avermectin B1a) (Abamectin B1a)

Catalogue No: VL4970005

CAS No: N/A

Molecular Formula: C48H72O14

Molecular Weight: 873.10

Status: Under Development

IUPAC Name:5-O-demethylavermectin A1a

Share this

Ivermectin EP Impurity A (Avermectin B1a) (Abamectin B1a)

Pharmaceutical Impurity Reference Standards