6β-(Formyl)androsta-1,4-dien-3,17-dione

Additional information on 6β-(Formyl)androsta-1 | 4-dien-3 | 17-dione

Catalogue No.

VE009119

CAS No.

N/A

Molecular Formula

C20H24O3

Molecular Weight

312.40 g/mol

Parent drug

Exemestane

IUPAC Name

(6R, 8R, 9S, 10R, 13S, 14S)-10, 13-Dimethyl-3, 17-dioxo-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-6-carbaldehyde

Synonyms

N/A

References

Status

In-stock

[rfq_list]

Login first to add product to RFQ List

Request a quote

6β-(Formyl)androsta-1,4-dien-3,17-dione

6β-(Formyl)androsta-1,4-dien-3,17-dione
Catalogue No.

VE009119

CAS No.

N/A

Molecular Formula

C20H24O3

Molecular Weight

312.40 g/mol

Parent drug

Exemestane

IUPAC Name

(6R, 8R, 9S, 10R, 13S, 14S)-10, 13-Dimethyl-3, 17-dioxo-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-6-carbaldehyde

Synonyms

N/A

References

Status

In-stock

ListName

6β-(Formyl)androsta-1, 4-dien-3, 17-dione

Exclusively Supplied by Veeprho

Exclusively Supplied by Veeprho

"*" indicates required fields

Hidden
Products quotation
Name
Url
 
Hidden